Danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 1. kvartal 2017

Direkte investeringer, 1. kvartal 2017.
Publiceret 15. maj 2017
Abstract icon Danske direkte investeringer i udlandet steg med knap 27 mia. kr. i 1.kvartal 2017. Stigningen er nogenlunde ligeligt fordelt på koncernlån og egenkapitalinvesteringer med henholdsvis 11 og 15 mia. kr.

Danske direkte investeringer i udlandet steg med knap 27 mia. kr. i 1.kvartal 2017. Stigningen er nogenlunde ligeligt fordelt på koncernlån og egenkapitalinvesteringer med henholdsvis 11 og 15 mia. kr.

Den positive fremgang er drevet af et stadigt større engagement i Storbritannien, hvor danske virksomheder øgede deres investeringer med knap 18 mia. kr. i 1. kvartal. Udviklingen skyldes bl.a., at Novo A/S har erhvervet en betydelig del af ejerskabet i medicinalvirksomheden Convatec, mens Dong Energy opfører en række havvindmølleparker i britisk farvand. Siden 2005 har Danmark samlet set investeret for næsten 130 mia. kr. i Storbritannien.

Danske investeringer i verdens offshorecentre har også været væsentlige. Offshorecentre er en landegruppe defineret af IMF, som grundet favorable investeringsvilkår understøtter en stor del af de internationale kapitalbevægelser. Singapore er det primære offshorecenter for danske investeringer, hvilket bl.a. hænger sammen med, at A.P. Møller – Mærsk ejer havneanlæg i landet. Sammen med Hongkong agerer Singapore i øvrigt transitland for danske investeringer, som typisk kanaliseres videre til andre asiatiske vækstøkonomier, især Kina. Siden 2005 er Danmarks investeringer i offshorecentre steget med 75 mia. kr., hvoraf hele 73 pct. er i eller investeres videre fra Singapore og Hongkong.

Størstedelen af de udadgående direkte investeringer foretages dog stadig i de lande, som vi har størst samhandel med. Ud over Storbritannien er det således fortsat de øvrige EU-lande, Norge og USA, der aftager størsteparten af de danske investeringer.

Akkumulerede direkte investeringer ud af Danmark fordelt på lande

 Anm: Akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) siden 2005 er opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer. 

Kontaktinformation