Danskernes finansielle aktiver når nye højder

Finansielle konti, 2. kvartal 2017.
Publiceret 29. september 2017
Abstract icon I 2. kvartal 2017 fortsatte værdien af danske husholdningers finansielle aktiver med at stige og nåede op på godt 6.300 mia. kr., svarende til ca. 2,37 mio. kr. pr. husholdning

I 2. kvartal 2017 fortsatte værdien af danske husholdningers finansielle aktiver med at stige og nåede op på godt 6.300 mia. kr., svarende til ca. 2,37 mio. kr. pr. husholdning, som omfatter både private og selvstændige. Mere end halvdelen af de finansielle aktiver udgøres af pensionsformue (52 pct.), hvoraf hovedparten dog først beskattes ved udbetaling. I 2. kvartal steg denne del af danskernes aktiver med yderligere godt 40 mia. kr. Udviklingen i pensionsformuen afspejler såvel markedsudviklingen som det faktum, at det danske pensionssystem fortsat er under opbygning, dvs. pensionsindbetalingerne overstiger -udbetalingerne.

Husholdningernes beholdning af værdipapirer, som udgør den næststørste andel (29 pct.) af deres finansielle aktiver, steg i 2. kvartal dog kun med 4 mia. kr. Stigningen skyldes primært køb af nye investeringsforeningsbeviser og kursgevinster på eksisterende værdipapirbeholdninger. Trods et rekordstort indestående i bankerne udgør husholdningernes indskud mv. fortsat en begrænset – og i et historisk perspektiv faldende – andel (16 pct.) af deres samlede finansielle aktiver.

De senere års stigning i den andel af husholdningernes finansielle aktiver, som er placeret i værdipapirer, skal ses i lyset af finanskrisens indflydelse på de finansielle markeder. Andelen er således, trods det nuværende lavrentemiljø, markant under de tilsvarende 37 pct., som værdipapirer udgjorde op til den finansielle krise.

Danske husholdningers finansielle aktiver