Efterspørgslen efter banklån stiger

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2017.
Publiceret 10. juli 2017
Både privat- og erhvervskunder efterspurgte flere banklån i 2. kvartal.

Både privat- og erhvervskunder efterspurgte flere banklån i 2. kvartal. Den øgede efterspørgsel hos den enkelte bank stammer primært fra nye kunder, der igennem de senere år har øget efterspørgslen efter lån hos særligt de mellemstore banker. Efterspørgslen fra eksisterende privat- og erhvervskunder steg dog ligeledes i 2. kvartal, og flere af bankerne forventer, at denne tendens fortsætter i 3. kvartal. Samtidig fortsætter konkurrencen mellem bankerne med at stige – især om erhvervskunderne.

Den stigende efterspørgsel efter lån hos de mellemstore banker afspejles i deres udlån, som det seneste år er øget med henholdsvis godt 11 pct. og knap 5 pct. for privat- og erhvervskunder. Til sammenligning er udlånet til privatkunder i de største banker i samme periode reduceret med knap 6 pct. og til erhvervskunder blot øget med godt 1 pct. Dermed er udlånsbalancen overfor private og erhvervsvirksomheder i de mellemstore banker vokset fra godt en fjerdedel til ca. en tredjedel af de større bankers på blot et år. 

Udviklingen i efterspørgslen efter lån 2. kvartal 2017

 

Kontaktinformation

Store og mellemstore banker

Banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån indgår i populationen for Nationalbankens Udlånsundersøgelse.

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Bank, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.


Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største banker og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.