Forventning om strammere kreditstandarder for private

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2017.
Publiceret 9. oktober 2017
Abstract icon Danske banker og realkreditinstitutter forventer at stramme deres kreditstandarder for udlån til privatkunder i 4. kvartal 2017.

Danske banker og realkreditinstitutter forventer at stramme deres kreditstandarder for udlån til privatkunder i 4. kvartal 2017. Forventningerne – som er særligt udtalte hos realkreditten og de større banker – skal ses i forlængelse af henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd pr. 30. marts 2017 til regeringen om, "at den sikrer en begrænsning af boligbelåning med variabel rente og/eller afdragsfrihed, hvor låntagers samlede gæld overstiger 400 pct. af indkomsten før skat. Rådet henstiller, at maksimalt 15 pct. af kreditinstitutternes nye belåning af boliger i København by og omegn samt Aarhus må bestå af disse lån, eller at regeringen gennemfører et lignende initiativ med tilsvarende effekter på boligmarkedet og långivningen".

Udlånsundersøgelsen er blevet besvaret af institutternes kreditchefer frem til og med 27. september. De nærmere omstændigheder omkring implementeringen af henstillingen diskuteres fortsat. Sidst sektoren meldte om en kraftig stramning af kreditstandarderne, var i 3. kvartal 2015 i forbindelse med implementeringen af udbetalingskravet på 5 pct. af boligens værdi for nyudstedte boliglån.                       

Udviklingen i kreditstandarder 3. kvartal 2017

 

Kontaktinformation

Store og mellemstore banker

Banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån indgår i populationen for Nationalbankens Udlånsundersøgelse.

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Bank, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.


Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største banker og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.