Husholdningerne foretrækker investeringsforeninger med middel risiko

Investeringsforeninger, 2. kvartal 2017.
Publiceret 14. august 2017
Husholdningerne har gennem de seneste 12 måneder købt for 35 mia. kr. investeringsforeningsbeviser med betegnelsen "middel risiko", mens de har solgt for over 9 mia. kr. beviser i investeringsforeninger med "høj" og "lav" risiko.

​​Husholdningerne har gennem de seneste 12 måneder købt for 35 mia. kr. investeringsforeningsbeviser med betegnelsen "middel risiko", mens de har solgt for over 9 mia. kr. beviser i investeringsforeninger med "høj" og "lav" risiko. Det er samtidig et udtryk for, at private investorer primært har købt beviser fra blandede afdelinger og solgt beviser fra obligations- og aktieafdelinger.

Investorerne har de senere år generelt solgt ud af investeringsforeningsbeviser med højere risiko, til trods for at det overordnet set er de foreninger, der i to ud af de tre foregående år har leveret de største afkast. De seneste 12 måneder har investeringsforeninger med "høj" risiko således givet et afkast på over 16 mia. kr., eller knap halvdelen af det samlede afkast fra alle investeringsforeninger. I samme periode er andelen af investeringsforeninger med "høj" risiko gået fra at udgøre 27 pct. til kun 16 pct. af den samlede beholdning. Faldet skyldes både frasalg og det forhold, at en lang række investeringsforeningen i løbet af perioden er blevet omklassificeret fra en højere til en lavere risikoklasse baseret på deres løbende risikoberegninger.

Husholdningernes ultimobeholdning, transaktioner og afkast i investeringsforeninger fordelt på risikoklasser

Anm.: Risikoklassernes opdeling er lavet på baggrund af den syntetiske risikoindikator (SRRI) og måles på en skala fra 1 (lavest) til 7 (højest). Det indebærer, at der kan ske forandringer i beholdningen for de forskellige risikoklasser, når den syntetiske risikoindikator stiger/falder. Afkastet er defineret som summen af værdiændringer og udbyttebetalinger.

Kontaktinformation