Husholdningers finansielle nettoformue er 1,4 mio. kr. i gennemsnit

Finansielle konti, 4. kvartal 2017.
Publiceret 28. marts 2018
Abstract icon Ved udgangen af 2017 var danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen på finansielle aktiver og passiver - 3.750 mia. kr. Det svarer til ca. 1,4 mio. kr. pr. husholdning, som omfatter både lønmodtagere og selvstændige.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)