Øget konkurrence blandt bankerne om de robuste erhvervsvirksomheder

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2017.
Publiceret 10. april 2017
De danske erhvervsvirksomheder konsoliderer sig fortsat, og bankernes nedskrivninger og tab på udlån til dem har været faldende siden 2012.

De danske erhvervsvirksomheder konsoliderer sig fortsat, og bankernes nedskrivninger og tab på udlån til dem har været faldende siden 2012. Konsolideringen bidrager også til at dæmpe efterspørgslen efter lån – både fra nye og eksisterende erhvervskunder – og resulterer i øget konkurrence om de robuste kunder. Bankerne har således rapporteret om gradvis øget konkurrence siden midten af 2013.

Samlet set har den øgede konkurrence om erhvervsudlånene dog kun i begrænset omfang påvirket de overordnede kreditstandarder. Hovedsageligt de mindre pengeinstitutter har meldt om lempelser, bl.a. i form af lavere gebyrer.

Udviklingen i bankernes kreditstandarder, påvirkning fra konkurrenternes adfærd og andel af nedskrivninger og tab

Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv og private. 

Kontaktinformation

FAKTA OM UDLÅNSUNDERSØGELSEN OG FORTOLKNING AF DATA

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.​