Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse stiger

Bank og realkredit, balancer, februar 2017.
Publiceret 27. marts 2017
Realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse fortsætter med at stige.

Realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse fortsætter med at stige. Udviklingen understøttes af de fortsat lave obligationsrenter, stigende ejendomspriser og nybyggeri. Udlånet nåede i februar op på godt 1.515 mia. kr. – en stigning på knap 38 mia. kr. over de seneste 12 måneder. Det øgede realkreditudlån afspejles langtfra i tilsvarende fald i bankernes udlån til boligformål, der i samme periode blot er faldet med 3 mia. kr.

Det stigende realkreditudlån er fortsat drevet af udviklingen i de større byer – særligt København, men er dog stadigt bredere geografisk funderet end i samme periode i 2016. I februar var nyudlånet således kun tæt på nul i 3 af landets 98 kommuner.

Bank- og realkreditudlån til boligformål samt kommuneopdelt realkreditudlånsaktivitet, februar 2017

Anm.: Udlånsaktiviteten måles som 12 måneders nettonyudlån som andel af udestående lån primo. Nettonyudlån defineres som bruttonyudlån fratrukket førtidige indfrielser. Opgørelsen medtager lån, der er overdraget til et realkreditinstituts balance, men som oprindeligt er ydet af en bank (fællesfundede lån). Geografiske vækstrater er beregnet ud fra ejendommens placering. Udlånet er opgjort i nominelle værdier.

Kontaktinformation