Rekordlave renter på nye realkreditlån

Bank og realkredit, renter, august 2017.
Publiceret 27. september 2017
Abstract icon Den gennemsnitlige rente ekskl. bidrag på husholdningernes realkreditlån fortsætter med at falde.

Den gennemsnitlige rente ekskl. bidrag på husholdningernes realkreditlån fortsætter med at falde. I august 2017 lå den således på 1,20 pct. for udestående lån og 1,37 pct. for nye lån. Den del af de nye lån, som er variabelt forrentede med kortere eller længere rentebinding, har en gennemsnitlig rente på rekordlave 0,03 pct. Den tilsvarende rente på de nye realkreditlån med fast rente var 2,04 pct. De månedlige udsving i den gennemsnitlige rente på nye lån afspejler i høj grad, hvordan de forskellige låntyper er sammensat med hensyn til rentebinding, afdrag, belåningsgrad mv.

Den samlede gennemsnitlige merudgift (rente inklusive bidrag) for at vælge lån med fast rente frem for lån med rentebinding har det seneste år ligget forholdsvis stabilt mellem 1,6 og 1,8 procentpoint. Udviklingen i rente- og bidragssatser har stor betydning for danskernes valg af realkreditlån. Langt størstedelen af de nye lån i august er således med fast rente. 

Husholdningernes realkreditlån

 

Kontaktinformation

Revision af data

Tallene er i forbindelse med årsrevisionen blevet revideret fra januar 2015 og frem, jf. revisionspolitik.