Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

Direkte investeringer, 2. kvartal 2017.
Publiceret 14. august 2017
Abstract icon I 2. kvartal 2017 reducerede udenlandske investorer deres direkte investeringer i Danmark med 12,5 mia. kr. Faldet skyldtes primært, at enkelte store datterselskaber i Danmark indfriede koncerninterne lån hos deres udenlandske ejere. Det er sjette kvartal i træk, at udlandets direkte investeringer i Danmark falder.

I 2. kvartal 2017 reducerede udenlandske investorer deres direkte investeringer i Danmark med 12,5 mia. kr. Faldet skyldtes primært, at enkelte store datterselskaber i Danmark indfriede koncerninterne lån hos deres udenlandske ejere. Det er sjette kvartal i træk, at udlandets direkte investeringer i Danmark falder.

Siden 2005 har Danmark samlet set haft større udadgående end indadgående direkte investeringer. Frem til 2. kvartal 2017 har danske investorer akkumuleret direkte investeringer i udlandet for 586 mia. kr., mens udlandet har investeret i Danmark for 179 mia. kr. Sverige er sammen med Holland, Norge og Storbritannien blandt de lande, som tegner sig for størsteparten af de direkte investeringer i Danmark. Siden 2005 har Danmark samlet set modtaget investeringer for 148 mia. kr. fra de fire lande.

Direkte investeringer fra Sverige og Storbritannien er fortrinsvist foretaget i dansk industri og råstofudvinding samt handels- og transportvirksomheder, mens investeringerne fra Norge i højere grad har været målrettet øvrige brancher, såsom forsikring og fast ejendom. Udlandets investeringer – fra især Holland, Sverige og Norge – bliver også i stadig højere grad placeret i danske holdingselskaber. Set over perioden udgør holdingselskaber 37 pct. af de samlede direkte investeringer i Danmark. Holdingselskaber dækker dog typisk over ejerskab af virksomheder i andre brancher, og det skønnes, at ca. halvdelen af udlandets investeringer i danske holdingselskaber er blevet overført til enten industri- eller handels- og transportvirksomheder. 

Direkte investeringer i Danmark, udvalgte modpartslande og indenlandske brancher

 Anm.: Figuren viser akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) 1. kvartal 2005 – 2. kvartal 2017, opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer. Industri og råstofudvinding mv. er sammensat af brancherne "Industri" og "Landbrug, fiskeri og råstofudvinding".

Kontaktinformation