Udlandsformuen er faldet i 2. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2017.
Publiceret 29. september 2017
Abstract icon Danmarks udlandsformue udgjorde 1.111 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2017. Den er i løbet af kvartalet faldet med 118 mia. kr., hvilket i høj grad skyldes værdireguleringer.
Danmarks aktiver og passiver er i overensstemmelse med revisionspolitikken revideret tilbage til 1. kvartal 2014. Baggrunden for revisionen er indarbejdelse af nye data baseret på den årlige rapportering fra danske virksomheder, og har medført, at nettoformuen ultimo 1. kvartal 2017 er revideret op med 14 mia. kr. fra 1.215 til 1.229 mia. kr. Se revisionsfigur.

Danmarks udlandsformue udgjorde 1.111 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2017. Den er i løbet af kvartalet faldet med 118 mia. kr., hvilket i høj grad skyldes værdireguleringer. Det er ikke usædvanligt, at markedsforhold medfører markante værdireguleringer af Danmarks aktier og passiver over for udlandet fra kvartal til kvartal. Overskuddet på betalingsbalancen trak til gengæld udlandsformuen op med 51 mia. kr. Danmarks aktiver over for udlandet udgør nu 6.580 mia. kr. og passiverne 5.469 mia. kr.

I løbet af 2. kvartal faldt dollaren med 6,3 pct., hvilket reducerede værdien af danske investorers amerikanske aktier og obligationer. Værdien af udlandets investeringer i danske udstedelser i dollar blev også reduceret. Den samlede effekt af dollarsvækkelsen var et fald i udlandsformuen på 76 mia. kr.

Herhjemme steg aktiekurserne i 2. kvartal. Det styrkede værdien af udlandets beholdning af danske aktier med 90 mia. kr., så Danmarks passiver over for udlandet steg. Hos de større børsnoterede selskaber steg bl.a. Novo Nordisk-aktien. Kursstigninger på danske investeringer i udenlandske aktier trak modsat udlandsformuen op med 45 mia. kr.

Udviklingen i udlandsformuen i 2. kvartal 2017

 Anm.: Øvrige værdiændringer inkluderer bl.a. kursændringer på obligationer og valuta.