Udlandsformuen stiger for femte kvartal i træk

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2017.
Publiceret 30. juni 2017
Abstract icon Danmarks udlandsformue udgjorde 1.215 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2017. Det er femte kvartal i træk, at danske nettoaktiver over for udlandet stiger som følge af overskud på betalingsbalancen og værdireguleringer. I 1. kvartal bidrog overskud på betalingsbalancen med 33 mia. kr. og positive værdireguleringer på bl.a. udenlandske aktier med 28 mia. kr.

Danmarks udlandsformue udgjorde 1.215 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2017. Det er femte kvartal i træk, at danske nettoaktiver over for udlandet stiger som følge af overskud på betalingsbalancen og værdireguleringer. I 1. kvartal bidrog overskud på betalingsbalancen med 33 mia. kr. og positive værdireguleringer på bl.a. udenlandske aktier med 28 mia. kr.

Udlandsformuen består af direkte investeringer, porteføljeinvesteringer og øvrige investeringer mv. i udlandet. Danske erhvervsvirksomheder investerer i stigende grad i udenlandsk erhvervsaktivitet, og de direkte investeringer udgør ved udgangen af 1. kvartal et nettoaktiv over for udlandet på ca. 687 mia. kr.

I 1. kvartal udgjorde porteføljeinvesteringerne et nettopassiv over for udlandet på 84 mia. kr. Danske investorer – især de institutionelle – har porteføljeinvesteringer i udenlandske aktier og obligationer mv. for i alt 3.115 mia. kr. Omvendt udgør de udenlandske investorers beholdning af danske porteføljeaktier og obligationer 3.031 mia. kr.

De øvrige investeringer består af reserveaktiver, lån og handelskreditter mv. Her er Danmarks nettoaktiver steget med 255 mia. kr. i de seneste fem kvartaler – hovedsageligt fordi danske banker har haft betydelige udlån til udenlandske modparter.

Danmarks udlandsformue fordelt på investeringstype

 Anm.: Overskud på betalingsbalancen omfatter de løbende poster og kapitaloverførsler, dvs. nettofordringserhvervelsen over for udlandet.

Kontaktinformation