Halvdelen af direkte investeringer løber via transitlande

Direkte investeringer i Danmark går ofte via transitlandene Holland og Luxembourg. USA er det største investorland, når der opgøres efter, hvilke lande der ultimativt kontrollerer investeringerne. USA står ultimativt for næsten 30 pct. af investeringerne i Danmark på i alt 700 mia. kr. i 2018.
Emne Finansiel statistik
Type Direkte investeringer, beholdninger
Periode 2018
Offentligjort den 14. oktober 2019

Kontaktinformation