Fastforrentede realkreditobligationer er attraktive for udlandet

Porteføljeinvesteringer, juli 2018.
Publiceret 28. august 2018
Udenlandske investorer ejede ved udgangen af juli 2018 danske fastforrentede realkreditobligationer for 295 mia. kr. Det svarer til 29 pct. af obligationernes samlede mængde. Udlandets interesse for disse obligationer har været støt stigende siden begyndelsen af 2016, hvor de ejede for 154 mia. kr., svarende til 18 pct.

Kontaktinformation