De finansielle aktiver bag pensionsformuen vokser

Finansielle konti, 3. kvartal 2018.
Publiceret 21. december 2018
Abstract icon De finansielle aktiver, som forvaltes af danske forsikringsselskaber og pensionskasser, nåede op på 4.182 mia. kr. i slutningen af 3. kvartal 2018. Det svarer til ca. to gange Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, og til mere end en fordobling over de seneste ti år. Stigningen skyldes bl.a., at den danske pensionsformue fortsat er under opbygning, dvs. indbetalingerne overstiger udbetalingerne, og at der har været store afkast i de senere år.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)