Konkurrenternes adfærd smitter af på bankernes kreditstandard

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2018.
Publiceret 9. juli 2018
Abstract icon I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2018 melder 6 af de 17 adspurgte banker om, at konkurrenternes adfærd har bidraget til en lempelse af deres kreditstandarder over for erhvervskunder.

Kontaktinformation

Store og mellemstore banker

Banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån indgår i populationen for Nationalbankens Udlånsundersøgelse.

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Bank, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.


Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største banker og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.
Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån.
Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.