Kreditstandarderne strammes på boliglån

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2018.
Publiceret 10. april 2018
I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2018 melder knap halvdelen af de adspurgte banker og realkreditinstitutter om stramninger af kreditstandarderne over for privatkunder.

Kontaktinformation

Store og mellemstore banker

Banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån indgår i populationen for Nationalbankens Udlånsundersøgelse.

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Bank, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.


Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

 Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største banker og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.
Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån.
Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.