Pensionssektoren i et historisk perspektiv

Finansielle konti, 1. kvartal 2018.
Publiceret 13. juli 2018
Abstract icon Den formue, som de danske forsikrings- og pensionsselskaber forvalter, nærmer sig hastigt 200 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt, BNP. Pensionssektoren har igennem de seneste 40 år fået en central rolle i den finansielle sektor og dansk økonomi. En rolle, som historisk set ellers har været domineret af banker og realkreditinstitutter.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)