Pensionssektoren har aktier og obligationer i udlandet for 1.879 mia. kr.

Porteføljeinvesteringer, august 2018.
Publiceret 28. september 2018
Pensionssektoren har udenlandske porteføljeinvesteringer i aktier og obligationer for i alt 1.879 mia. kr. Det svarer til omkring 400.000 kr. pr. voksen dansker. De udenlandske porteføljeinvesteringer udgør lidt mere end halvdelen af sektorens samlede værdipapirbeholdning.

Kontaktinformation