Stort køb af udenlandske porteføljeaktiver i 2018

Porteføljeinvesteringer, december 2018.
Publiceret 29. januar 2019
Danske investorer købte i 2018 udenlandske porteføljeaktier og -obligationer for 115 mia. kr., hvilket er det største køb siden 2014. De udenlandske porteføljeaktiver udgør 3.020 mia. kr. svarende til 138 pct. af bruttonationalproduktet, BNP.

Kontaktinformation