Udenlandske investorer ejer 26 pct. af de danske realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer, november 2017.
Publiceret 5. januar 2018
I november 2017 købte udlandet danske realkreditobligationer for 3,0 mia. kr. Dermed nåede udlandet op på at eje realkreditobligationer for samlet 685 mia. kr., svarende til en ejerandel på 26 pct. af det samlede udestående.

Kontaktinformation