Stigning i obligationsudstedelser bag F5-lån

Værdipapirer, september 2018.
Publiceret 26. oktober 2018
Ved udgangen af september 2018 er der udstedt obligationer for 604 mia. kr. bag F5-lån. Det er mere end en fordobling siden september 2012. Et F5-lån er et rentetilpasningslån, hvor renten er fast i fem år ad gangen. Disse obligationer udgør nu over halvdelen af obligationerne bag alle rentetilpasningslån – og en tredjedel af realkreditobligationer med referencerente eller bag rentetilpasningslån tilsammen (variabelt forrentede realkreditlån).

Kontaktinformation