Stort set uændret tab på bankernes landbrugslån

Bank og realkredit, balancer, januar 2019.
Publiceret 27. februar 2019
2018 bød på en varm og tør sommer, og samtidig er prisen på flere landbrugsvarer faldet. Det har givet vanskelige vilkår for mange landbrug. Alligevel har bankernes tab på landbrugslån på 1,5 mia. kr. været begrænset sammenlignet med tidligere år. Tabet i 2018 er 3 pct. lavere end tabet i 2017 og markant lavere end i 2016, hvor tabene var rekordstore.

Kontaktinformation