Realkreditgælden stiger i 88 kommuner

Danske husholdningers realkreditgæld er steget over det seneste år i 88 af landets 98 kommuner. Den største årlige stigning er igen sket i Københavns Kommune, hvor den samlede realkreditgæld er øget med 6,5 pct. siden juli 2018.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode juli 2019
Offentligjort den 27. august 2019

Kontaktinformation