Rekordmange omlægninger og stigning i realkreditudlån

Abstract icon Det faldende renteniveau i 2019 har betydet, at rekordmange private låntagere har konverteret deres realkreditlån. Til og med august måned i år har realkreditinstitutterne udbetalt lån til danskerne for samlet 284 mia. kr. Danskernes samlede realkreditlån er vokset med 63 mia. kr. i samme periode.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode August 2019
Offentligjort den 26. september 2019

Kontaktinformation