En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta

Danske virksomheders samlede indlån i bankerne er 309 mia. kr. ved udgangen af september 2019. En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta, svarende til 60 mia. kr. Mange danske selskaber har, enten direkte eller via udenlandske datterselskaber, aktiviteter i udlandet i udenlandsk valuta. De kan derfor have behov for at kunne både trække og indskyde beløb på konti i forskellige valutaer.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode September 2019
Offentligjort den 25. oktober 2019

Kontaktinformation