Moderat udlånsvækst i 2019

Abstract icon Væksten i bankernes og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhvervsvirksomheder og husholdninger var 2,9 pct. i 2019. Dette er en lille stigning i forhold til 2018, men betydeligt lavere sammenlignet med højkonjunkturen i 00'erne, hvor den samlede udlånsvækst nåede op på 16,9 pct. Det samlede udlån til disse to sektorer var 3.749 mia. kr. ultimo 2019.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode December 2019
Offentligjort den 28. januar 2020

Kontaktinformation

Teknisk beskrivelse af udlånsvækst

Teknisk beskrivelse af udlånsvækst.pdf