Størstedelen af danskernes indlån forrentes ikke

Danske privatkunder øgede i april deres indlån i store og mellemstore banker til 921 mia. kr. Heraf havde 55 pct. en rente på 0 pct. Den resterende del af indlånet på 45 pct. havde en positiv indlånsrente; i gennemsnit på 0,65 pct. Samlet set var privatkunders gennemsnitlige indlånsrente 0,3 pct. i april.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, renter
Periode Juni 2019
Offentligjort den 25. juli 2019

Kontaktinformation