Danskernes finansielle nettoformue faldt i 2018 for første gang i 10 år

Finansielle konti, 4. kvartal 2018.
Publiceret 29. marts 2019
Abstract icon Faldende aktiekurser i 4. kvartal medvirkede til, at danske husholdningers finansielle nettoformue faldt med 179 mia. kr. i 2018 – selv om danskerne fortsat sparer op. Faldet svarer til, at husholdningernes gennemsnitlige formue faldt med 75 tusinde kr. sidste år. Det er den første nedgang siden finanskrisen i 2008.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)