Flere danskere bærer selv pensionsrisikoen

Abstract icon Danskernes samlede pensionsformue nåede i 2. kvartal op på 3.661 mia. kr. bl.a. som følge af store afkast på aktier, obligationer og rentederivater. Modsat tidligere påvirker udsving på de finansielle markeder i dag danskernes pensionsopsparinger mere direkte.
Emne Finansiel statistik
Type Finansielle konti
Periode 2. kvartal 2019
Offentligjort den 30. september 2019
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation