Danskernes finansielle nettoformue 6.-størst i EU

Abstract icon Danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen på deres finansielle aktiver (fx pension og indlån) og passiver (gæld) – var 4.101 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2019. Formuen svarer til 177 pct. af det danske bruttonationalprodukt, BNP. I EU placerer det aktuelt danske husholdninger på en 6.-plads, kun overgået af husholdningerne i Storbritannien, Holland, Belgien, Sverige og Italien.
Emne Finansiel statistik
Type Finansielle konti
Periode 3. kvartal 2019
Offentligjort den 20. december 2019
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation