Stort afkast i årets første 3 kvartaler

Abstract icon I de første tre kvartaler af 2019 har forsikrings- og pensionssektoren (F&P) opnået et afkast på 479 mia. kr. Det svarer til en forrentning på knap 13 pct. år til dato, ÅTD, af sektorens samlede investeringer. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 3. kvartal 2019
Offentligjort den 26. november 2019
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation