Stort fald i varigheden på realkreditobligationer

Værdipapirer, marts 2019.
Publiceret 1. maj 2019
Et fald i de lange renter i marts medvirkede til, at den gennemsnitlige varighed på fastforrentede konverterbare realkreditobligationer faldt med 1,8 år til 3,1 år. Siden slutningen af sidste år er varigheden faldet med 2,8 år. Der er i alt fastforrentede konverterbare obligationer for 1.043 mia. kr.

Kontaktinformation