Danskerne investerer i udlandet via foreninger

Private danskere havde placeret 463 mia. kr. af deres frie midler i værdipapirer ved udgangen af maj 2019. Heraf er 207 mia. kr. placeret i danske investeringsforeningsbeviser. Når man køber et bevis i en investeringsforening, ejer man en del af foreningens værdipapirer. Ved at undersøge, hvad private danskere ejer igennem investeringsforeninger, får man et mere præcist billede af hvilke værdipapirer, de investerer i, jf. figuren.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Maj 2019
Offentligjort den 9. juli 2019

Kontaktinformation