Højt afkast i 2019

Danske børsnoterede aktier gav et afkast på 29,1 pct. i 2019. Det er det største siden 2015. På det danske obligationsmarked var afkastet 2,2 pct., hvilket er det største siden 2016. Stigningerne i afkastet skyldes kursgevinster. Det danske aktie- og obligationsmarked havde ved udgangen af 2019 en markedsværdi på hhv. 2.938 mia. kr. og 4.216 mia. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode December 2019
Offentligjort den 29. januar 2020

Kontaktinformation