Øget global omsætning i kroner, men mindre dansk valutamarked

Abstract icon Valutamarkedet er et af de største finansielle markeder i verden målt på omsætning. Et effektivt valutamarked understøtter handlen med varer, tjenester og finansielle aktiver på tværs af landegrænser og er på den måde afgørende for økonomien, særligt for en åben økonomi som den danske. Viden om, hvordan valutamarkedet fungerer, er derfor vigtig. Nationalbanken indsamler data for valutahandler fra bankerne lokaliseret i Danmark. Hvert tredje år leverer Nationalbanken data for handel med valuta i Danmark til en international statistik for omsætningen i det globale valutamarked, som koordineres af Bank for International Settlements.
Emne Finansiel statistik
Type Penge-, valuta- og derivatmarked
Periode 2019
Offentligjort den 16. december 2019
Næste offentliggørelse