Landbrugets gæld er mindre rentefølsom

Abstract icon Landbrugets bank- og realkreditgæld med variabel rente er reduceret med 36 mia. kr., svarende til 13 pct., de seneste fem år og var ved udgangen af januar 2020 nede på 250 mia. kr. Faldet skyldes bl.a. stigende afdragsbetalinger. Lån med variabel rente udgør nu 83 pct. af branchens samlede bank- og realkreditgæld på 301 mia. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode Januar 2020
Offentligjort den 27. februar 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation