Statistik Nyhed, februar 2020 - Danske virksomheder havde 426 mia. kr. i banken

Abstract icon De danske erhvervsvirksomheder, som her dækker over ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder, havde ved udgangen af februar 426 mia. kr. i indestående i de danske banker. Erhvervsvirksomhedernes indestående har overordnet set været stigende siden 2012, hvor det er øget med ca. 150 mia. kr., svarende til lidt mere end 50 pct. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Bank- og realkredit, balancer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode Februar 2020
Offentligjort den 26. marts 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation