Bankudlån til erhverv på laveste niveau i 6 år

Abstract icon De danske erhvervsvirksomheder reducerede deres lån fra danske pengeinstitutter med 12,5 mia. kr. i maj. Det svarer til en udlånsvækst på -1,6 pct. i for-hold til samme måned året før. Dermed er det samlede udlån til erhverv nu nede på 432 mia. kr. År-til-år-væksten i bankernes udlån til erhverv har ikke været negativ siden slutningen af 2017. Selv om realkreditudlån til erhverv har været stigende, har det ikke været nok til at opveje faldet i bankernes udlån til erhverv.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode Maj 2020
Offentligjort den 29. juni 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation