Kommunale forskelle i afdragsbetalinger øges

Abstract icon Der er store kommunale forskelle på husholdningernes afdragsbetalinger på realkreditgælden. I 76 af landets 98 kommuner er afdragsbetalingerne pr. lånt million øget fra 1. til 2. kvartal 2020, mens afdragene er faldet i de resterende 22 kommuner. På landsplan har husholdningerne samlet set betalt afdrag for 10,3 mia. kr. i 2. kvartal, svarende til 6.131 kr. i gennemsnit pr. lånt million. Det er små 53 kr. mere pr. lånt million end i årets første kvartal.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, renter
Periode Juni 2020
Offentligjort den 27. juli 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation