Store udsving i renter på erhvervsindlån i valuta

Der har de seneste par år været store udsving i bankernes renter på erhvervsindlån i valuta sammenlignet med renterne på indlån i kroner. Renten på indlån i valuta er blevet reduceret markant siden september 2019 og har været forholdsvis stabil siden maj 2020.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, renter
Periode Juli 2020
Offentligjort den 27. august 2020

Kontaktinformation