Optøede feriepenge får indlånet over billionen

Danske privatkunders samlede indlån nåede ved udgangen af oktober op på 1.020 mia. kr. Dermed oversteg indlånet for første gang en billion kr. Alene i oktober øgede danskerne deres indlån med hele 28,6 mia. kr. Stigningen er godt hjulpet på vej af den ekstraordinære udbetaling af indefrosne feriepenge, hvor danskerne i oktober fik udbetalt 28,2 mia. kr. efter skat, ifølge tal fra ATP.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, renter
Periode Oktober 2020
Offentligjort den 26. november 2020

Kontaktinformation