Direkte investeringer faldt i 2. kvartal

Abstract icon Danske virksomheders udadgående direkte investeringer i udlandet faldt med 9 mia. kr. i 2. kvartal 2020. Det skyldes primært et fald i de koncerninterne lån. De udadgående direkte investeringer omfatter egenkapitalinvesteringer i og koncerninterne lån til datterselskaber i udlandet, hvor den danske investor har bestemmende indflydelse.
Emne Finansiel statistik
Type Direkte investeringer
Periode 2. kvartal 2020
Offentligjort den 14. august 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation