Danskernes finansielle formue faldt med 454 mia. kr. i 1. kvartal

Abstract icon Efter et fald på 454 mia. kr. i 1. kvartal landede de danske husholdningers finansielle nettoformue – finansielle aktiver fratrukket gæld – på 3.847 mia. kr. Det svarer til et fald på 166 tusinde kr. for den gennemsnitlige husstand siden sidste kvartal, og dermed udgør husstandens finansielle nettoformue i gennemsnit 1,41 mio. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Finansielle konti
Periode 1. kvartal 2020
Offentligjort den 30. juni 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation

Intensiveret samarbejde om det finansielle nationalregnskab

Danmarks Nationalbank (DN) og Danmarks Statistik (DST) ønsker at skabe fuldstændig overensstemmelse (konsistens) mellem de kvartalsvise og årlige finansielle konti. På den baggrund har DN og DST i 2019 etableret et samarbejdsprojekt om et fælles it-system til udarbejdelsen af nationalregnskabets finansielle konti.

Læs mere i 'Orienteringsbrev vedr. fælles system til finansielle konti'.