Danskernes formue genvandt meget af det tabte

Abstract icon De danske husholdningers finansielle nettoformue voksede i 2. kvartal med 380 mia. kr. Dermed er 72 pct. af det markante tab i 1. kvartal på 525 mia. kr. genvundet samlet set. Husholdningernes finansielle nettoformue er opgjort til 5.272 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal.
Emne Finansiel statistik
Type Finansielle konti
Periode 2. kvartal 2020
Offentligjort den 30. september 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation

Nyt fælles system for finansielle konti

Danmarks Nationalbank (DN) og Danmarks Statistik (DST) har ønsket at skabe fuldstændig overensstemmelse (konsistens) mellem de kvartalsvise og årlige finansielle konti. På den baggrund etablerede DN og DST i 2019 et samarbejdsprojekt om et fælles it-system til udarbejdelsen af nationalregnskabets finansielle konti. Det nye fælles system for finansielle konti (FSFK) er implementeret med offentliggørelsen 30. september 2020.

Læs mere her: