Stor spredning i danskernes pensionsformuer

Abstract icon Ved indgangen til 2020 beløb den gennemsnitlige danskers pensionsformue sig til 589 tusind kr., men der er betydelig variation i formuen på tværs af den danske befolkning. Omtrent to tredjedele af danskerne har en pensionsformue, der er mindre end gennemsnittet, mens cirka en tredjedel har en formue, der er større.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 2019
Offentligjort den 4. december 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation