Flere pensionspenge i unoterede aktiver

Abstract icon Forsikrings- og pensionssektoren investerede i 2. kvartal 8 mia. kr. i aktiver, som ikke er noteret på børsen – unoterede aktiver. Siden begyndelsen af 2018 har forsikrings- og pensionssektoren investeret 206 mia. kr. i unoterede aktiver, der er gået fra at udgøre 23 pct. til 27 pct. af den samlede beholdning af aktiver. Ud over investeringer har værdistigninger også bidraget til at forøge de unoterede aktiver.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 2. kvartal 2020
Offentligjort den 3. september 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation