Passivt forvaltede aktieafdelinger i vækst

Abstract icon Den samlede formue i passivt forvaltede aktieafdelinger er siden januar 2018 tæt på fordoblet fra 43 mia. kr. til 85 mia. kr. Hovedparten af formueforøgelsen skyldes, at investeringerne er øget med 36 mia. kr., mens værdiforøgelserne beløber sig til 5 mia. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Investeringsforeninger
Periode 3. kvartal 2020
Offentligjort den 30. oktober 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation