Øget appetit på investeringsforeninger i 2020

Abstract icon Private danskere købte investeringsforeningsbeviser for 21 mia. kr. i 2020. Det er markant mere end i de to foregående år og det største køb siden 2015. Ved udgangen af december 2020 var privates formue i investeringsforeningerne 378 mia. kr. Til sammenligning har de placeret 326 mia. kr. direkte i børsnoterede aktier og obligationer, primært aktier.
Emne Finansiel statistik
Type Investeringsforeninger
Periode 4. kvartal 2020
Offentligjort den 2. februar 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation