Statistik Nyhed, februar 2020 - Porteføljeinvesteringer for 3.197 mia. kr. i udlandet

Danske investorer øgede deres udenlandske porteføljeinvesteringer med 23 mia. kr. i februar. Hermed udgjorde danske investorers samlede udenlandske aktie- og obligationsportefølje 3.197 mia. kr. ved udgangen af måneden. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Porteføljeinvesteringer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.
Emne Finansiel statistik
Type Porteføljeinvesteringer
Periode Februar 2020
Offentligjort den 27. marts 2020

Kontaktinformation